ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ


   ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     2012-2013

Διευθύντρια: Καγιογλίδου Φωτεινή

Δάσκαλοι-ες τάξεων
A τάξη: Γρηγοριάδου Πηνελόπη
Β τάξη: Παραπονιάρη Ελένη  
Γ τάξη: Στράντζαλη Νικολέττα    
Δ τάξη: Αποστολίδου Γεσθημανή 
Ε τάξη:  Ταγγίλη Νεκταρία
ΣΤ τάξη:  Καραγεώργος Αθανάσιος
     Ειδικότητες
Γυμναστική:  Κορώνα Παυλίνα 
Αγγλικά:  Σαρίγκολη Ευαγγελία
Μουσική:  
 Γαλλικά: Κύσκηρα Παναγιώτα
Γερμανικά: 


Ενισχυτική Διδασκαλία :Κουλούδης Μηνάς


    ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     2011-2012


Διευθύντρια: Καγιογλίδου Φωτεινή

Δάσκαλοι-ες τάξεων
A τάξη: Παραπονιάρη Ελένη
Β τάξη: Στράντζαλη Νικολέττα
Γ τάξη:  Χαριτωνίδου Ελένη
  Δ τάξη:  Μπαλλή Χαρούλα
Ε τάξη:  Βασιλειάδου Αναστασία
ΣΤ τάξη:  Καραγεώργος Αθανάσιος
     Ειδικότητες
Γυμναστική:  Κορώνα Παυλίνα 
 Αγγλικά:  Σαρίγκολη Ευαγγελία
Μουσική:  Χατζηνικολάκη Ευαγγελία
 Γαλλικά: Καρύπη Ιωάννα 
Γερμανικά: Γκαρτσιούδη Ειρήνη


Παράλληλη  Στήριξη : Πέτγαζλη Ελένη
Ενισχυτική Διδασκαλία :Τερζής Πέτρος


Το Σχολείο μας  είναι 6/θέσιο .Τα μαθήματα ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 14:00.
08:10 – 09:40  1η και 2η ώρα
09:40 – 10:00  1ο διάλεμμα
10:00 – 11:30   3η και 4η ώρα
11:30 – 11:45    2ο διάλειμμα
11:45 – 12:25    5η ώρα
12:25 – 12:35   3ο διάλειμμα
12:35 – 13:15   6η ώρα
13: 15– 13:20   4ο διάλειμμα
13:20 – 14:00   7η ώρα.
Οι τάξεις Α΄ και Β΄ σχολάνε καθημερινά στις 12:25 ενώ οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ στις 13:15. Οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ δύο ημέρες της εβδομάδας σχολάνε 14:00 ενώ τις υπόλοιπες ημέρες στις 13:15.

Πληροφορίες για τη φοίτηση στο Δημοτικό Δικαιολογητικά εγγραφής (Π.Δ. 200/98 και 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου απαιτούνται:
– Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας
– Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
– Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης
– Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, κατά την κρίση του δ/ντή του σχολείου, αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
 Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.
Οι εγγραφές στο δημοτικό σχολείο  γίνονται το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιουνίου.
 Μετεγγραφές μαθητών (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α΄)
 Οι μετεγγραφές μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο πραγματοποιούνται εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στο Π.Δ. 201/98, ένας από τους οποίους είναι η μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή.
Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλει στο δ/ντή του σχολείου ένας από τους γονείς του μαθητή. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων, δεκτή γίνεται η αίτηση του γονέα που έχει τη επιμέλεια, όπως αυτό αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής δικαστικής απόφασης.
Κατά τη μετεγγραφή τους οι μαθητές εγγράφονται πάντα σε τάξη αντίστοιχη (ή μικρότερη) της χρονολογικής τους ηλικίας.
 Προαγωγή μαθητών (Π.Δ. 8/95, ΦΕΚ 3 τ. Α΄, Π.Δ. 121/95, ΦΕΚ 75 τ. Α΄)
 Οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο προάγονται εφόσον δεν απουσιάζουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την αξιολόγησή τους:
– Α΄ και Β΄ τάξεις: Να ανταποκρίνονται στα στοιχεία αξιολόγησης που προβλέπονται από το Π.Δ. 8/95.
– Γ΄ και Δ΄ τάξεις: Στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων να μην υπερισχύουν οι χαρακτηρισμοί Δ.
– Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις: Ο γενικός μέσος όρος των μαθημάτων να μην είναι μικρότερος από 4,5.
Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.

1 σχόλιο:

Τα δευτεράκια blogαρουν... είπε...

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΡΗΚΑ!!!!ΦΟΙΤΗΣΑ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ!ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΜΕΣΩ ΜΠΛΟΓΚ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...